بازی

سلام بر امام جواد(ع) که ۲۵ سال، خورشید فضیلت را رویاند و شکوفاند و خود

فروزان تر از خورشید تابید و درخشید.

شهادت مظلومانه ی جواد الائمه تسلیت باد

www.salamatgame.ir